<div>Thực hư "cô giáo tát học sinh 50 cái" là con lãnh đạo quận?</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn