<div>Đào, quất "diện áo mới" xuống phố, khách tặc lưỡi vì... giá quá "chát"</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn