<div>Người đàn ông bỏ hơn 70 tỉ mua con cá ngừ vây xanh</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn